9
Overweldigend
Vreemde gebeurtenissen
Wat is er toch aan de hand hier op kantoor? Mensen doen onvriendelijk, hebben
geen geduld en kijken me boos aan. Ik kan niet denken, ik weet dat iedereen me in
de gaten houdt. Ik verschuil me op het toilet, zodat ik hun blikken kan vermijden.
Ik pak mijn spullen, murmel wat tegen een collega dat ik me niet goed voel en glip
naar buiten.Thuis kijk ik naar het journaal. De nieuwslezer kijkt me indringend
aan, waarna hij zegt:‘Voor jou valt morgen het doek!’ De schrik slaat me om het
hart, ik begin te zweten. Ik zap naar een ander kanaal. Daar zie ik volledig bepakte
soldaten in stroboscopisch licht door de Afghaanse woestijn rennen, door elkaar
en allemaal verschillende kanten op! Zie je wel, er is ongeluk onderweg. Mijn hart
bonkt in mijn keel, allerlei gedachten komen in me op. Heel Nederland weet dat
ik morgen ontslagen word! Oneervol, want iedereen haat me daar, dat weet ik. Ze
zullen me aansprakelijk stellen voor het mislopen van de opdrachten waar ik aan
bezig was, ik moet op tv voor de rechter verschijnen! Omdat ik geen schadever-
goeding kan betalen, draai ik voor jaren de bak in! Uren gaan voorbij, badend in
het zweet , ik word steeds angstiger door de gedachten die me vastketenen.
Beschouwing
Door een periode met (te veel) stress kun je ‘betrekkingsideeën’ ervaren: neutrale gebeur-
tenissen krijgen een heel persoonlijk karakter. Je denkt bijvoorbeeld dat anderen het op je
voorzien hebben.Als je zoiets niet goed kunt toetsen aan wat er werkelijk gebeurt kunnen
wanen en/of hallucinaties ontstaan. Bij hallucinaties neem je iets waar wat anderen niet waar-
nemen, zoals hierboven bij het kijken en luisteren naar de tv. Bij een waan ontstaat een geheel
van ideeën waarvan je volkomen overtuigd bent, maar die door de mensen om jou heen niet
als ‘waar’,‘normaal’, of ‘terecht’ worden bestempeld. Door onbegrip en wantrouwen ontstaan
makkelijk misverstanden. Het kan verlichting geven je ervaring te delen met iemand die je
vertrouwt en die je serieus neemt. Ook kan diegene helpen met zoeken naar een oplossing als
de situatie te lang duurt of uit de hand loopt.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...80