77
Niet minder dan gelijkwaardig
Voor me staat een microfoon, ik ben drieënveertig jaar oud en weet de
laatste dertien jaar dat ik schizofrenie heb. Er is me gevraagd om een
presentatie te geven en in twintig minuten te vertellen over ‘leven met
schizofrenie’.
Wat te zeggen?Wat te doen? Er is in die dertien jaar zo ontzettend veel
gebeurd, gewerkt, verwerkt en veranderd! Van in grote crisis opgenomen
zijn in een psychiatrisch ziekenhuis tot nu toe. Ik kijk de zaal rond en
besluit te beginnen met de kern van mijn verhaal:‘Het heeft bij mij dertien
jaar geduurd maar tegenwoordig voel ik me, met handicap en al, weer
gelijkwaardig, gewoon gelijkwaardig aan ieder ander.’
Beschouwing
Psychosegevoeligheid betekent soms een teruggang in het dagelijks functioneren.
Verwachtingen die anderen van je hebben maar vooral de verwachtingen die je van
jezelf hebt, komen niet meer uit. Dat kan pijn doen en onzeker maken. Het gebeurt dat
mensen zich na een psychose minderwaardig gaan voelen. Mensen zijn niet ongelijk-
waardig maar wel ongelijk.Als je zelf verandert, verandert ook je positie ten opzichte
van anderen. Daar moet je aan wennen en dat kost tijd. Het vraagt ook moed en
geduld.
Jeanny:
Het doet me goed als mensen me accepteren maar mijn diepste gevoel van eigenwaarde is
niet meer van hen afhankelijk. Ik voel me gedragen door iets dat groter is. Ik blijf aanvaard,
ook als ik faal.
De schaamte voorbij
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80