55
Alsof de startmotor stuk is
Het is elf uur ’s ochtends als ik wakker word.Als ik twee uur later opsta
loop ik naar de keuken.Terwijl ik iets te drinken hoop te vinden zie ik dat
de woonkamer nog steeds één puinhoop is. Ik wil die kamer al wekenlang
opruimen. Ik weet ook hoe ik dit kan aanpakken. Maar het lukt me steeds
niet om er aan te beginnen. De bel gaat.‘Oh nee, mijn fietsafspraak!’
realiseer ik me ineens.‘Tjonge jonge’, krijg ik te horen,‘ik had verwacht dat
je na je opname de boel hier een keer zou hebben opgeruimd. Je had me
verteld dat je nu een stuk rustiger was geworden’.‘Hmm, het gaat
eigenlijk een stuk verder dan “rustiger”’, beken ik.‘Behalve eten, drinken,
roken en slapen kom ik tot niets meer’.‘Nou, dan is onze fietsafspraak
denk ik minder belangrijk dan deze toestand van je woning. Zullen we van-
daag gelijk eens een begin maken?’ Ik toon me opgelucht ‘Dat vind ik echt
een fijn aanbod.Als jij het stuur in handen neemt, gaat het zeker lukken.’
Beschouwing:
‘Negatieve symptomen’ bij schizofrenie/psychose zijn onder andere lusteloosheid,
initiatiefverlies, zelfverwaarlozing en moeite met het leggen en onderhouden van
sociale contacten. Deze kunnen optreden na een episode vol ‘positieve symptomen’
maar kunnen ook al vooraf aanwezig zijn. In tegenstelling tot positieve symptomen zijn
ze niet goed te behandelen met medicijnen. Negatieve symptomen kunnen erg hard-
nekkig en vervelend zijn.Voor de omgeving is het belangrijk te weten dat het zwaar
is met negatieve symptomen om te gaan. Ondersteuning zoals hierboven beschreven
lijkt minder belangrijk dan de professionele hulpverlening, maar dat is het zeker niet.
Er zijn allerlei activiteiten te bedenken waarbij een ‘startmotor’ in de figuur van een
vriend of familielid helpend kan zijn.
Het leven gaat door
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...80