43
Angst en paniek
Elke keer als ik voetstappen hoor slaat de angst mij om het hart. Hoe kan
ik me een houding geven en wat moet ik de mensen zeggen? Het lijkt of er
iets vreselijks staat te gebeuren. Ik blijf vaak binnen, alleen, verlamd door
angst. Ik stink naar zweet, mijn hart begeeft het, de dood is heel dichtbij.
Aanvankelijk door zachte drang van anderen en later vanuit mezelf ben
ik weer ‘gewoon’ de deur uitgegaan en ‘gewoon’ mijn werk gaan doen. Dat
nare en beklemmende gevoel neem ik mee. Het komt en het gaat maar
meestal kom ik met iets minder angst thuis.Als het me echt te veel wordt
kruip ik wel eens een paar uurtjes in bed totdat de angst weer zakt.
Beschouwing
Angst is een ingrijpende emotie die vaak voorkomt bij psychosegevoelige mensen. Er
bestaat geen afdoend medicijn tegen angst. Bij sommigen helpen medicijnen als anti-
depressiva, kruidenmiddeltjes of bètablokkers. Ook is het belangrijk uit te sluiten dat
angst juist een bijwerking is van medicijnen. Je loopt het risico dat je bang wordt voor
de angst en die probeert te vermijden maar vermijdingsgedrag houdt de angst juist in
stand. Je kunt met je dokter praten over oorzaken van de angst.
Angst kun je beteugelen door dicht bij jezelf te blijven, je te concentreren op het hier
en nu, op je voeten en op je ademhaling: zo krijg je invloed op de situatie en kies je
zelf voor iedere stap die je zet. Ook dagstructuur en sociaal contact verminderen
angst. Het kan helpen een ander te vertellen wat je voelt. Je kunt jezelf ook eens de
vraag stellen wat het allerergste is wat er kan gebeuren.Als je merkt dat je zelf echt
niet verder komt kun je cognitieve gedragstherapie overwegen. Daarin neem je je
eigen denken onder de loep.
Niet gemakkelijk
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...80