39
Stoppen met medicatie
Ik werk bij een magazijn. Ik moet er heel hard werken. Mijn collega’s
zijn heel snel. Mijn collega’s hebben veel lol, maar ik ben suf en snap de
grappen niet.Vroeger kon ik ook om alles lachen en kon ik ook heel hard
werken. Ik weet het zeker, het komt door de medicijnen. Ik stop.
Ik heb een nieuwe baan, bij een uitgever. Het gaat heel goed en heb het
erg naar mijn zin. Mijn collega’s willen na het werk leuke dingen doen. Ik
ga dan mee en het is geweldig. Ik slik pillen omdat ik volgens een arts een
psychotische kwetsbaarheid heb. Maar ik ben niet ziek. Het gaat heel goed.
Het zal wel over zijn. Ik stop met die pillen.
Beschouwing
Antipsychotica hebben bijwerkingen en dat is voor veel mensen een reden om met
die medicijnen te stoppen. Het is vaak een keuze tussen twee kwaden: psychose of
bijwerkingen.
Anderen vertrouwen de medicatie niet of denken dat de psychose wel weg zal blijven
en vinden medicatie daarom niet nodig. Het risico bestaat dat je heen en weer blijft
slingeren tussen psychose en medicatie. Dan bereik je geen stabiele situatie. De kunst
is om tot een aanvaardbare dosering van de medicijnen te komen en het gebruik lan-
gere tijd vol te houden, ook als je geen psychotische symptomen meer hebt.
GGZ
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...80