35
Ik wil wel, maar durf niet meer
Na een crisisopname en intensieve dagbehandeling lukt het me weer om zelfstan-
dig te wonen maar de psychose heeft me wel gesloopt. Behalve mijn familie durf
ik geen mensen te bellen. De buren mijd ik… Hoe kan ik een gesprek voeren dat
niet over mijn ‘ziekte’ gaat? Het is onzinnig om de schone schijn op te houden,
maar zeggen dat je na een crisis de diagnose schizofrenie hebt gekregen klinkt wel
heel verschrikkelijk.
Toch kon ik door die dagbehandeling goed herstellen.We konden soms lachen om
onszelf en dat werkte bevrijdend! ‘Hé, het is erg dat we in deze problemen zitten,
maar het is niet het einde van de wereld!’ En ik kon precies zo veel of zo weinig
vertellen als ik zelf wilde.
Beschouwing
Rond ‘schizofrenie’ hangen veel vooroordelen en onwetendheid.Vooral mensen die het voor
het eerst treft, lopen hier tegenaan. Het zou een verschrikkelijke ziekte zijn met een neer-
waarts beloop.Voor sommigen is dat (ten dele) het geval. Het woord ‘genezen’ wordt niet vaak
gebruikt maar met medicatie en wat sociale of professionele steun is een zinvol en bezig leven
voor de meesten wel degelijk mogelijk. Natuurlijk verandert er iets. Zoals je kijk op de wereld
en het dagelijks leven. Het heeft tijd nodig om aan deze nieuwe situatie te wennen en nieuwe
bronnen van inspiratie te vinden.
Het hangt af van je relatie met je buren en vrienden wat je ze vertelt. Niet iedereen hoeft alles
van je te weten maar als je belangrijke dingen voor intieme vrienden verzwijgt, kun je jezelf en
de ander te kort doen.
Tegen buren kun je zeggen dat het een tijdje minder goed met je is gegaan en vragen of ze
daar iets van gemerkt hebben.Als dat zo is kun je eventueel uitleggen wat je zelf hebt ervaren.
Daarmee kun je ook wat begrip krijgen, bijvoorbeeld voor het geval het nog eens mis gaat.
GGZ
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...80