33
Verlies brengt meestal ook iets nieuws
Ik heb schizofrenie en ik blijf vatbaar voor psychosen.Al met al, concludeer
ik, valt het allemaal wel mee, als ik mijn medicijnen maar slik. Maar dan
word ik toch opnieuw psychotisch, ondanks dat ik braaf mijn medicijnen
inneem. Ik voel me belazerd en de ernst van de situatie dringt tot mij door.
Ik ben er kapot van.Weer zit ik thuis, nu ook nog depressief. Ik zie alleen
nog maar wat ik allemaal niet meer kan. Mijn universitaire studie bijvoor-
beeld kan ik beter opgeven. Slapeloze nachten heb ik ervan. Opeens, in een
doorwaakte nacht, besluit ik om eens te gaan kijken naar wat ik nog wel
kan. Er ontstaan zowaar plannen. Eindelijk slaap ik weer goed.Vijf jaar later
zal ik mijn hbo-diploma halen.
Beschouwing
Als je net de diagnose hebt gekregen kunnen je wereld en je zelfbeeld veranderen.
Dat kan emoties bij je los maken. Na een tijdje leer je omgaan met je nieuwe werkeli-
jkheid, kun je brokstukken bij elkaar rapen en daarmee iets nieuws bouwen. Misschien
niet het bouwsel van vóór je psychose maar er valt wel degelijk iets te maken van de
brokstukken.
GGZ
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...80