3
Inleiding
Deze brochure is geschreven voor en door mensen met psychosegevoeligheid.
Bij psychosegevoeligheid passen verschillende diagnosen, zoals schizofrenie en
schizo-affectieve stoornis.Aan de diagnosen ligt een denkmodel ten grondslag.
Daarbij gaat het om symptomen die iemand heeft en hoe lang deze symptomen
aanwezig zijn. Hoewel de categorieën in dit model ter discussie staan, gebruikt de
arts ze om te bepalen welke behandeling de meeste kans van slagen heeft.
De diagnosen hebben weinig voorspellende waarde: het verloop van de stoornis is
voor iedereen anders. Omdat met name schizofrenie een veel misbruikte en
daardoor beladen term is, spreekt Anoiksis liever over ‘psychosegevoeligheid’.
In dit boekje zoeken we naar de raakvlakken tussen kennis en ervaring van
deskundigen enerzijds en van mensen met deze gevoeligheid zelf anderzijds.
Daarbij gebruiken we steeds dezelfde opbouw: eerst een persoonlijke ervaring,
daarna een beschouwing om te kijken wat er aan ten grondslag kan liggen. De
ervaringen beschrijven situaties die mensen met psychosegevoeligheid mee
kunnen maken.Wellicht herken je je in het ene verhaal meer dan in het andere.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...80