21
Arrestatie
Ik had geen enkel strafbaar feit gepleegd maar ze namen me mee op
verdenking, mijn handen geboeid op mijn rug. Ik voelde me ontzettend
vernederd. Op het bureau heb ik doodsangsten uitgestaan, ik dacht dat ze
me iets wilden aandoen. De agent die me fouilleerde zei:‘Als je zo bang
blijft doe ik het echt.’ Vanuit de cel hoorde ik de agenten lachen en de
angst kroop helemaal onder mijn huid. Ik werd zo bang dat ik op mijn
knieën bad tot God dat ik vrij zou komen. Onbegrijpelijk ook dat ze mij
zonder redenen arresteerden. Ik vind het echt intimidatie.
Beschouwing
De politie mag je meenemen naar het bureau als je gevaarlijk gedrag vertoont of als
je wordt verdacht van een strafbaar feit. Dus ook als je niets strafbaars hebt gedaan.
Op het bureau word je gefouilleerd, moet je je eigendommen in bewaring geven en
word je ingesloten in een politiecel. Je mag daar maximaal zes uur worden vastge-
houden. Als ze je langer willen vasthouden moet je worden voorgeleid aan de officier
van justitie.
Mensen die zich ‘vreemd’ gedragen worden nogal eens snel en vaak ‘op verdenking’
ingesloten.Als je hier last van hebt kan het zinvol zijn om eens samen met iemand die
je vertrouwt een gesprek aan te gaan met de wijkagent/buurtregisseur. Je kunt dan
afspreken dat de politie (of nog beter de buren) eerst contact opnemen met je
vertrouwenspersoon als ze vinden dat je je niet goed gedraagt. Ook kun je kijken of
er in jouw regio een crisiskaartproject loopt.
NB.
Een wijkagent/buurtregisseur werkt alleen tijdens kantooruren. Daardoor is het
lastig afspraken maken met de politie voor buiten kantoortijd.
Je omgeving
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...80